Pissiniemi 

Läge
56 km norr om Pajala efter väg 99 ligger Pissiniemi vackert beläget utmed Muonioälven.

Historia
Olli Isaksson var den första nybyggaren, som bosatte sig på stället, som kom att kallas för ”Pissi” år 1853. Folkmängden var 81 personer 1958 och nu bor det 9 personer kvar. Byn fick telefon just före kriget 1942.
Pissiniemi utgjordes av 3 kronohemman vid början av 1800-talet. Dessa ägdes av bland annat bonden Simon Fredrik Henrikson i Huuki och bonden Erik Adamsson. År 1853 köpte Henrik Henriksson Pellika dessa hemman och ansökte om tillstånd att grunda Kronohemmanet Kihlanki 2. Isak Olofsson Kostet från Huuki ansökte om köp till åborätten på Kronohemmanet Kihlanki2. Eftersom han hade "förswarlig Christendomskunskap förenat med oklanderlig frejd och borgensmän för de blifande byggnads och odlingsskyldigheterna" fick han köpa åborätten för 900 Riksdaler den 24 mars 1862.Fastigheten hade förutom bostäder, åker för 12 kapland i kornutsäde och 21 skrindland ängar (två kor och en häst). Den 23 februari 1884 får Isac Olofsson skatteomföringsutslaget godkänt med lagfart på 9/32 mtl Kihlangi 2 i Pissiniemi. Sedan tog sonen Justinus Isaksson Pissiniemi över gården. (Utdrag från hemsidan).

Sevärdheter
”Kaari” är en sten-ö, som kommer fram vid lågvatten i Muonioälven, i närheten har byborna sin badplats. Högre upp på stranden doftar det ljuvligt av ”linneor”. I början av byn finns en rullstensås, som tyvärr har använts som ett grustag. Förr i tiden brändes det både tjär- och kolmilor i byn.

Föreningsverksamheter
Kvinnorna i byn har sy- och stickjuntor hos varandra.
Fritt fiske om man först frågar markägaren.

Café, restaurang, logi, affär mm.
I norra änden av byn finns en grillstuga vid älvstranden och ytterligare fyra vindskydd utefter stranden.
Varubussen kör genom byn.

Företagsverksamheter
En smed, som reparerar inom svets och smide. Ett sågverk finns i byn.

Övrigt
Vägen genom byn Pissiniemi fortsätter till Kaarnevaara och ut igen till väg 99.

Hemsida: www.muoniodalen.se