Välkommen till Tornedalsgillet i Luleå

 

För att bli medlem skall du fylla i medlemsanmälan och betala in

årsavgiften som är 100:- kr/person till postgirokonto nr: 91 92 02-2.    

När betalningen är registrerad har du blivit antagen som medlem.               

Medlemskortet skickas med posten till dig.

Läs presentationen och stadgarna på hemsidan.

Medlemsanmälan

Förnamn*                                                     Efternamn*
   

Gatuadress*                                                 Postadress*
 

Bostadstel.*                                                 Mobiltel.
   

E-post*
       *obligatoriska uppgifter

Meddelande