Masugnsbyn 

 

 

           (Bild från hemsidan)

Byn dit azurmesen kom oktober 2002

Läge
Väg 395, ishavsleden, 30 km från Junosuando mot Vittangi – Kiruna. Masugnsbyn tillhör Kiruna stad, som till ytan är Sveriges största kommun.

Historia
Året var 1642 när bonden Lars Larsson från Junosuando upptäckte den magnetiska järnmalmen i Masugnsbyn. Enligt sägen var han ute på ekorrjakt, så hans järnskodda pilspets fastnade i några stenar vid Rautajoki. Dessa stenar visade innehålla magnetit (magnetisk järnmalm). Detta var upprinnelsen till en livlig och omfattande bergshantering i bygden under mitten av 1600-talet. I Masugnsbyn producerades tackjärn som sedan fraktades ner till Kengis bruk, 7 mil längre ner vid Torneälven.

Sevärdheter
Bruksgården, byns äldsta byggnad, har byggts om flera gången. Den äldsta delen uppförd i mitten av 1600-talet, vetter mot Rautajoki. Rautajoki kanjon är 2,5 km lång och 55 m djup dal, en imponerande naturföreteelse. Denna kanjon har pga. kalkföre-komsten en mycket intressant och rik växtlighet, sällsynta växtarter såsom trolldruva, tibast och polargullpudra. Kanjon är naturre-servat och därför får man inte plocka blommor, samla stenar o.dyl.
Från parkeringsplatsen vid vägen från Junosuando leder trätrappor ner till kanjons botten. Pegmatitpelaren är en underlig stenfor-mation med 10,4 m lodrät vägg från Rautajokis vatten.
Fiska kan man i Kalix älv, fiskecamper finns med övernattnings-möjligheter. Handikappanpassade. Info och visning tel 0981-400 52. Övrigt: vandra längs järnets väg eller gör ett besök i kapellet.

Logi, affär m.m.
I fiskecamperna finns stugor, även handikappanpassade. Vandrarhem samt en stuga med 14 bäddar.
Anderssonska stugan har 6 bäddar. Sommarcafè.
Masugnsbyn egen lanthandel Azurboden med livsmedel, bensin samt tips m.m.

Föreningsverksamheter
Stiftelsen Masugnsbyns Servicehus och Byaråd driver butiksverksamheten, skolhuset som vandrarhem. Dragspelsklubben Dolomiterna. Hembygdsföreningen ordnar danser, dragspelsstämma, tel. 0981-400 94, 070-26 26 180 

Kontaktperson  tel. 0981- 400 52, 0703-043 26 42

Hemsida: www.rclkonsult.nu/masugnsbyn/index.htm